Medlemmer af bestyrelsen:

Afdelingens mailadresse: faaborg-midtfyn@dn.dk

Formand:
Birgit Bjerring 
Kærhaven 6, Ståby
5672 Broby
Tlf.: 81 44 11 46
E-mail: birgitbjerring@yahoo.dk eller
faaborg-midtfyn@dn.dk

Næstformand:
Ellen Korsgaard
Nyhavevej 35,
5600 Faaborg
Tlf. 64 67 34 35 / Mobiltlf.: 24 61 66 50
E-mail: ellenkorsgaard@gmail.com

Peter Østergaard
Ørbækvej 51
5854 Gislev
Tlf.: 24676472
E-mail: pl.oestergaard@gmail.com

Elsebeth Pedersen
Bækkevej 4
5863 Ferritslev
Tlf.: 24 98 23 56
E-mail: elsebethogholger@gmail.com

Lars Bredahl
Assensvej 30
5750 Ringe
Tlf. 60 92 89 10
E-Mail: LarsBredahl@5750.dk

Hanne Høfsten
Pejrupvej 8
5600 Faaborg
Tlf.: 20 92 44 70
E-Mail: hanne@hoefsten.dk
Niels Jørgen Langkilde
Rishøjvej 2, 2.sal nordfløj
5672 Broby
20967000
nielsjlangkilde@gmail.com
Kirsten Lundgaard
Brandholmvej 14
5672 Broby
30430583
kulu@post.tele.dk
Poul Erik Larsen
Maegaardsvej 7
5856 Ryslinge
51897864
pela42@privat.dk