Medlemmer af bestyrelsen:

Afdelingens mailadresse: faaborg-midtfyn@dn.dk

Formand:
Birgit Bjerring 
Kærhaven 6, Ståby
5672 Broby
Tlf.: 81 44 11 46
E-mail: birgitbjerring@yahoo.dk eller
faaborg-midtfyn@dn.dk

Næstformand:
Mikkel Ussing Christensen 
Kirsebærhaven 1
Tarup, 5792 Årslev
musch@odense.dk

Ellen Korsgaard
Nyhavevej 35
5600 Faaborg
Tlf. 24616650
ellenkorsgaard@gmail.com

Elsebeth Pedersen
Bækkevej 4
5863 Ferritslev
Tlf.: 24 98 23 56
elsebethogholger@gmail.com

Lars Bredahl
Assensvej 30
5750 Ringe
Tlf. 60 92 89 10
LarsBredahl@5750.dk

Niels Jørgen Langkilde
Rishøjvej 2, 2.sal nordfløj
5672 Broby
20967000
nielsjlangkilde@gmail.com

Kirsten Lundgaard
Brandholmvej 14
5672 Broby
30430583
kulu@post.tele.dk

Torben Madsen
Dalager 25
5750 Ringe
40782919
torbenmads1@gmail.com

Suppleant:

Ida Pedersen
Fangelvej 103
5672 Broby
40782919
pedersenida57@gmail.com