Affaldsindsamling 2007

D. 15/4 2007 blev der afholdt affaldsindsamling over hele landet og lokalafdelingen deltog med flere entusiaster.

Kommune- og DN- sammenlægningen har medført, at affaldsindsamling i år foregik på flere lokaliteter, og også, hvor der ikke før har været samlet skidt i DN-regi.

Vi kan med det samme slå fast, at indsamlingen ikke var forgæves. Der var skrammel i posevis.

DN’s hovedkontor leverede affaldsposer, handsker og informationsmateriale, og de lokale DN repræsentanter sørgede for kontakt til presse, praktiske opgaver og koordinering, herunder planlægning at indsamlingsruter.

Rigtig mange mennesker meldte sig til en formiddag som affaldsindsamlere, og vi var heldige med vejret. Der blev samlet ind i på udvalgte veje ved Nr. Broby, ved Ringe Sø, i Svanninge Bakker og ved Fåborg Sundsø, og vi der var med havde en hyggelig dag, og en pokkers god samvittighed.

Et kik i skove og på enge, langs veje og stier, på gader og stræder, langs læhegn og på strande, i grønne områder og på sportspladser andre steder i kommunen vil let kunne anskueliggøre, at der såmænd også kunne gå nogle DN-folk der. Der kunne samles i pose og sæk. Der er nok at tage fat på.

Det var der også en af de snedige lokalredaktører, der gjorde opmærksom på.

Formålet med affaldsindsamlingerne er selvfølgelig at samle affald. Men vi må erkende, at selv en stor og livskraftig organisation ikke kan samle alt affald i et helt lokalområde på en dag. Og derfor er der endnu et formål med indsamlingen, -nemlig at gøre opmærksom på problemet med affald.

Affaldsdagens pressedækning, de mange synlige mennesker med poser og den efterfølgende offentliggørelse af indsamlingsresultatet skal få Hr. og Fru Danmark til at undre sig over, hvor det kommer fra. For det er jo ikke dig og mig, der klatter med skidtet. Og det skal få de andre til at tænke sig om, inden affald droppes.

Da vi ikke har fantasi til at forestille os, hvordan det dog er kommet så vidt med alt det skidt, må vi nøjes med at konstatere, at det er der.

Det skal såmænd nok også være der næste år, og til den tid vil endnu en lokalbestyrelse tage stilling til, hvor, og hvordan indsamlingen organiseres.

Tak til alle der mødte frem, og på gensyn næste år.