Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at vi skal have et bæredygtigt samfund med en smuk og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.
 
Faaborg-Midtfyn, der netop fra naturens side er udstyret med disse gode egenskaber til overmål, har absolut grund til at leve op til denne målsætning.
 
Naturglæden er drivkraften i arbejdet, og afdelingsbestyrelsen ønsker at være i god og konstruktiv dialog med både kommune og erhvervsliv omkring den offentlige planlægning.
De sager, der påkalder sig opmærksomhed, er mangeartede, det kan f.eks. dreje sig om planer for bebyggelse, tilladelse til byggeri i det åbne land, trafik, affaldshåndtering, forurenende virksomheder, vandforsyning, adgang til naturen, eller tilladelse til indgreb i et beskyttet naturområde.
 
Da der jævnligt forekommer tankeløse tilsidesættelser af hensyn til naturen eller direkte og planlagte ind- og overgreb, må lafdelingsbestyrelsen imidlertid påtage sig rollen som den lokale vagthund, der med faglig viden kan argumentere til fordel for naturen – og evt. indklage beslutninger, der er uacceptable.

DN i Faaborg-Midtfyn er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. Arbejdet handler primært om at bevare og pleje den spændende natur, som omgiver os.


Vi er så heldige at have grønbroget tudse flere steder i kommunen. Her er det en fra Åstrup, men de lever også ved Bøjden Nor