Geologiens dag d. 23/9 2012

Turen gik til Knold med turleder Jacob Quortrup.

En blå lysende klar septemberhimmel med drivende skyer og klart vand, var hvad der mødte os, da vi ankom til Knold. Der mødte 26 glade deltagere op til turen, og alle forventninger med indfriet.

Jacob fortalte om de sidste istider og om hvordan Knold er blevet dannet. Der blev talt om vandstandssænkninger og hævninger, om stenalderbopladser ude i vandet, klimaforandringer og iltsvind. Vi så både på sten på stranden, men fik også en rigtig god beskrivelse af de forskellige lag man kan se i skrænterne. Vi fandt skaller fra molboøsters, der er 120.000 år gamle. Vi fandt fossiler og ledeblokke, og Jacob var god for en forklaring til det hele.

Sidst på turen sad der en lille ensom snespurv hun på en sten og lod sig fotografere.

En dejlig eftermiddag der efterlod en med røde kinder, godt humør og en smule mere vidende.