Arreskov Sø er Fyns største sø med et areal på over 300 ha. Søen er lavvandet med en gennemsnitsdybde på ca. 2 m. Der er et rigt fugleliv, der kan observeres fra fugletårn på søens vestside ved Sollerup Skov. Det meste af søen tilhører Arreskov Gods, den sydlige del er delt på flere bredejere.

Søen føjer sig smukt ind i landskabet og er en del af det man kalder De fynske Alper, hvor Svanninge Bakker ligger lige syd for. Arreskov Sø er dannet som et dødishul efter sidste istid, hvor en klump is er blevet afskåret og har dannet en inderlavning, hvorefter søen er opstået.

Søen er mod vest kantet af statsskovens område Sollerup Skov. Nord for statsskovens areal ned mod søen er der kalkoverdrev og rigkær, hvor der er en rig blomstervegetation og mange sjældne arter. Engene afgræsses. Der er rundt langs kanten en forholdsvis smal rørbræmme, som langt de fleste steder går direkte over i sumpskov.

Fra P-plads lige efter Skov- og Naturstyrelsens ejendom ved søens sydvestlige ende ved Sollerup Skov går en markeret sti i skoven og markvej på engene ud til et fugletårn, hvorfra søen bedst observeres. Du kan også fortsætte af sti syd om søen til Korinth, hvor du kommer op til byen ved Søboparken ad en sti langs villahaver til en antennemast ved Fleningevej. Retur samme vej.

Hvis solidt fodtøj, gummistøvler, så er der mulighed for at prøve fra fugletårnet at gå ad blå rute på engene – men der kan være vådt!