I disse tider, hvor hegnsklippere og træflismaskiner gør indhug på al trævækst, er det positivt, at nogen har øje for bevarelsen af veddet som insekters, svampes, fugles og dyrs livstræ herfra og til evigheden! - Citat fra Birgit Bjerring

Danmarks Naturfredningsforening er med til at bevare store, gamle træer i landskabet, i alléer, i skovene og i byerne med en frivillig lodsejeraftale om Evighedstræer.