Udsigt fra Svanninge Nørremark

af naturvejleder Jesper Vagn Christensen
Naturen netop nu - helt lokalt
 

Øde bakker, vide udsigter og højt til himlen. Nord for Svanninge Nørremark, som er et besøg værd selv om vinteren, hvor de fleste dyr og planter har gemt sig af vejen og venter på foråret. 

Fra Svanninge hæver landskabet sig i tre bløde trappetrin op til Overmarkens 108 meter over havoverfladen.

Svanninge Nørremark har, som navnet antyder, været landbrugsland. Siden 1990'erne er dyrkningen ophørt, og området ligger hen som græsland. Det kuperede landskab er rigt på levende hegn, her er vandhuller, og i det sydvestlige hjørne har Naturstyrelsen lavet et demonstrationsanlæg, hvor du kan se de fleste af de træer og buske, som vokser i det fynske landskab. 

Flere steder i Nørremarken er der pletter med overdrev. Her vokser for eksempel timian og tjærenellike. Med tiden vil de nøjsomme overdrevsplanter sprede sig i resten af det græssede landskab.

 Nørremarken er levested for mange dyr. Hasselmusen holder til i hegn og krat, hare og ræv ses hyppigt, og skarverne fra Brændegård Sø trækker i fast rutefart over bakkerne. Musvåge og tårnfalk er fast inventar, mens den blå kærhøg er lidt mere sjælden. Rødrygget tornskade ynglede i Nørremarken sommeren 2013. 

I den varme tid kan du se firben og masser af insekter på de tørre overdrev, mens vandhullerne og de fugtige områder rummer en fin bestand af blandt andet springfrø, skrubtudse og lille vandsalamander. På en varm majdag kan du være heldig at opleve, hvordan guldsmedenymferne klatrer op på planterne ved vandhullerne og forvandles til voksne, farvestrålende guldsmede. 

Der er afmærkede stier i Nørremarken, men området egner sig fint til en off road-travetur. Her er et godt overblik, så det er nemt at finde rundt. Det er bare at gå op på en bakketop, så får du dig hurtigt orienteret. Tag også madpakke, termoflaske og noget til at sidde på med i rygsækken, for der er mange steder, hvor du kan sidde i læ og have et godt kig ud over Helnæsbugten, over Horneland, Faaborg og Det Sydfynske Øhav. 

På en klar januar eftermiddag kan det anbefales at dyrke solnedgangen over Helnæs, Als og Sønderjylland fra Svanninge Nørremark. Det er omkring kl. 16, så du kan nå det før aftensmaden. 

Nørremarken ejes af Naturstyrelsen, så der er offentlig adgang. Sjovt nok er der ikke så mange folk, der færdes her, så du kan opleve fornemmelsen af, at der er langt til andre mennesker. Vandretursfolderen for Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge omfatter Nørremarken, og Øhavsstien passerer tværs igennem.                     

 Artikel bragt i Fyns Amts Avis lørdag 11. januar 2014