Tag på tur i det store gamle grusgravsområde tæt på Odense.  

Det nye landskab i Tarup-Davinde er et resultat af mange års grusgravning. Når de store maskiner forlader området, er der opstået et nyt landskab med mange rene grundvandssøer, småskove, hegn og tørre overdrev. Søerne tiltrækker et stort antal vandfugle og padder, og der indfinder sig hurtigt et rigt insektliv, der er tilknyttet vand. På land udvikler der sig med den rette pleje, som f.eks. afgræsning eller høslæt, en varieret flora, der samtidig er levested for mange insekter

Oversigtskort over området.

 

Området, der ligger i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn kommune, ejes af Tarup-Davinde I/S, hvor Faaborg-Midtfyn og Odense Kommuner er interessenter. I takt med færdiggravning opkøber selskabet områderne og udlægger dem til natur- og fritidsområder. Der er pt. opkøbt 360 ha., som ligger med offentlig adgang året rundt. Efter opkøb anlægges der stier og opholdspladser, så der er gode muligheder for ture til fods, på cykel eller hesteryg.

Læs mere om Tarup-Davinde på www.oversoeogland.dk