Medlemmer af bestyrelsen:

Afdelingens mailadresse: faaborg-midtfyn@dn.dk

Formand:
Ellen Korsgaard
Nyhavevej 35
5600 Faaborg
Tlf. 24616650
ellenkorsgaard@gmail.com  eller
faaborg-midtfyn@dn.dk

Næstformand:
Niels Jørgen Langkilde
Rishøjvej 2, 2.sal nordfløj
5672 Broby
20967000
nielsjlangkilde@gmail.com

Elsebeth Pedersen
Bækkevej 4
5863 Ferritslev
Tlf.: 24 98 23 56
elsebethogholger@gmail.com

Kirsten Lundgaard
Brandholmvej 14
5672 Broby
Tlf. 30 43 05 83
kulu@post.tele.dk

Lizette Dyrn, Ringe
lizetteud@gmail.com

Sine Madsen, Åstrup
smmadsen@mail.tele.dk

Suppleanter:

Birgit Bjerring
Kærhaven 6, Ståby
5672 Broby
Tlf. 81441146
birgitbjerring@yahoo.dk

Lars Bredahl
Assensvej 30
5750 Ringe
Tlf. 60 92 89 10
LarsBredahl@5750.dk

Allan Høxbroe (webmaster)
Assensvej 546
Faldsled
5642 Millinge
Tlf. 42 40 02 05
allanhoexbroe@gmail.com