Affaldsindsamling 2008

Resultat af affaldsindsamlingen

Søndag d. 13/4 2008 blev der afholdt affaldsindsamling flere steder i Faabor-Midtfyn kommune. Der deltog i alt 37 indsamlere. Der blev indsamlet ca. 76 sække, 36 i Faaborgområdet og ca. 40 i Broby, svarende til ca. 511 kg skrald.


Indsamlerne i Broby har skønnet, at de har indsamlet ca. 1.800 dåser ud fra en optælling på en delstrækning. Ca. 10 % er genbrugsdåser.

I Faaborgområdet blev halvdelen af sækkene sorteret og optalt. Det løb op i 360 dåser, 89 glasflasker og 60 plastflasker, dvs. at det samlede antal i Faaborgområdet er ca. 720 dåser, 178 glasflasker og 120 plastflasker. Kun få % af dåserne og plastflaskerne er genbrugsdåser, mens ca. 40 % af glasflaskerne er genbrugsflasker. Her udgør de klare Breezer-flasker en stor del.

Hovedindtrykket er, at der ligger rigtigt meget affald langs vejene. Især slikpapir, cigaretemballage og dåser præger billedet.

Det forstemmende er, at der allerede dagen efter indsamlingen igen lå nyt affald på en af de strækninger, indsamlerne havde besøgt.

På sigt vurderes indsamlingerne dog at have en opdragende og holdningsændrende effekt.

Ikke alt affald er lige let at fjerne... Nytår i skoven...


Synspunkt

Naturen som losseplads!

Af Dorthe jensen, bestyrelsesmedlem i DN FaaborgMidtfyn, Granvænget 12, Broby

Nu er det snart forår og dermed den tid, hvor vi alle rigtig kan komme ud og nyde solen og den dejlige grønne natur. Natur har vi heldigvis masser af her i Broby og omegn.

Vi har som samfund og ikke mindst enkelperson alle en forpligtelse til at værne, beskytte og passe på vores natur og miljø. Det er derfor forfærdeligt trist at opleve, hvordan alskens affald bliver smidt overalt i naturen.

Jeg tror desværre ikke, at jeg har set så mange dåser, plastik, papir, flasker og papkartoner flyde og svine overalt som i år.

Undskyld mig, men det er da temmelig hjernesvagt og direkte dumt bare at åbne vinduet i bilen og kyle affaldet fra sig. Jeg mener, når man har haft kræfter til at bære de fyldte dåser ind i bilen, ja, så har man vel også stadig bare lidt kraft tilbage til at bære de tomme ud og smide dem i en dertil indrettet skraldespand.

Selv om jeg ikke kan lide at forfølge nogle, så kunne jeg godt ønske mig, at den samme hetz, der er kørt over for rygere, kunne overføres på vej- og skovsvinene. Det har jo virket godt på rygerne, måske kunne det også virke og ændre holdningen hos de mennesker, der åbentbart tror, at affaldet forsvinder af sig selv.

Dansk Naturfredningsforening samler affald ind søndag den 13. april.

Det plejer desværre at blive til mange tons skidt, som natur og dyreliv bliver sparet for.

Heldigvis er der mange naturelskere, der gerne vil hjælpe.