Sundbakkerne har fejret 10 års jubilæum

Den 20. maj 2014 var det 10 år siden at Åge V. Jensens Fonde og Danmarks Naturfredningsforening i den hengangne Faaborg Kommune indviede Sundbakkerne og reddede måske et af Faaborgs mest benyttede rekreative områder fra at blive parcelhuskvarter.

Det går naturmæssigt rigtig godt med området, der jo på sigt skal udvikle sig til at være et smukt blomstrende overdrev. De første overdrevsarter er begyndt at indfinde sig og artsrigdommen på arealerne er steget markant. 

Omtrent samtidig, blot få år før, startede FNoK  - Faaborg Naturpleje- og Kogræsser Laug op, på kommunens areal ned mod Sundsøen. Også kogræsserlauget havde udgangspunkt i den gamle lokalkomite af DN i den gamle Faaborg Kommune.

I 2014 lavede FNoK og Åge V. Jensens Fonde en aftale om at FNoK overtager en del af arealet til afgræsning, og derfor udvides besætningen i år fra 12 til 14 kreaturer. Så hvert år i maj bliver der således lukket 14 -16 glade kvæg ud på arealet, der nu hen over sommeren skal være med til at pleje arealet omkring Sundet og Sundbakkerne til glæde for de mange mennesker, der færdes i området og ikke mindst til glæde for naturen.

Skulle nogen være interesseret i velsmagende oksekød, så kan man se meget mere på www.fnok.info om, hvor man henvender sig, priser, vedtægter etc.