Affaldsindsamling 2014

Tak for hjælpen i vejkanten!

 Hermed en stor tak til alle de dagplejere, børnehaver, skoler, institutioner, lokalråd og enkeltpersoner, der har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. 11 skoler og institutioner samlede affald i uge 17, og på 14 lokaliteter fordelt over det meste af Faaborg-Midtfyn kommune blev der samlet affald søndag den 27. april

Det er imponerende, at så mange har taget initiativet til at holde de midtfynske stier og vejrabatter rene for alskens uønskede affald. På dn.dk/affaldsindsamling har 19 indsamlingssteder indberettet flg.: 1403 kg affald, 373 dåser med pant og 2331 dåser uden pant. Mange pudsige ting er fundet undervejs bl. a. en kattebakke med grus, en rusten sav, elektronisk cigaretudstyr, brugte bleer, vodkaflasker og motordele.

Der er lagt et stort stykke arbejde i koordineringen af affaldsindsamlingen overalt, og på skoler og institutioner har affaldssortering og genbrug været på dagsordenen, hvor de involverede har fået en god forståelse for natur og miljø. Måske har dagen desuden givet anledning til sjov, konkurrence og lidt sund forargelse over svineriet i naturen. Den 19. april 2015 holder DN for 10. gang affaldsindsindsamling, og vi håber, du / I til den tid har lyst til at gi´ naturen en hånd igen!

Lad os sammen nyde de rengjorte vejgrøfter – og passe godt på dem fremover!

Birgit Bjerring,