Naturpleje i Sundbakkerne

Torsdag d. 22. maj kl. 18.30 – 21.00

Til kamp mod gyvel og andre uønskede vækster.

Åge V. Jensens Fonde og DN i Faaborg-Midtfyn har i mange år plejet og udviklet naturen i Sundbakkerne ved Faaborg. Naturen her er under stadig forandring og meget går heldigvis den rigtig vej. Men der er  stadig en masse uønskede (invasive) arter, der byder sig til, og som vi til stadighed bekæmper. Bjørneklo, gyvel, japansk pileurt og skovsvin for at nævne nogle af de værste.  

Samtidig er der planer om at rydde vandhuller, frilægge stendiger etc.

Med en vejrudsigt der lovede regn og storm, mødet en lille men hårdhudet flok op og fortsatte hvor vi tidligere slap. Vi har i flere år arbejde med at forhindre gyvlen i at brede sig ud i bakkerne, fra den gamle losseplads midt på arealet.  Den kamp synes nu for alvor at bærer frugt, og vi kan nu for alvor set resultatet af kampen. Der er stadig masse af gyvel centralt i grusgraven, men i flere af randområderne er den for alvor på retur.  

Først gik vi de arealer igennem vi tidligere har ryddet og tog alt ny opvækst, hvorefter vi gik i gang i den østlige del og fik ryddet en pæn del gyvel af vejen. Flere i en størrelse der virkelig kræve samarbejde.

Spændende og se hvordan dette område ser ud om et år.

Et problem har vi dog ikke fået løst, og bestanden af skovsvin stor trives tilsyneladende stadig i området. Gode bekæmpelses metoder modtages gerne.

Trente Mølles nyindkøbte gyvelsnapper vidste sig at være yders effektiv når rødderne på gyvlen skulle rykkes op. Her er det mest af busken fjernet først, så vi kunne komme til.