Plejedag i Sundbakkerne - 10. maj 2012

 

Åge V. Jensens Fonde og Danmarks Naturfredningsforening i Faaborg-Midtfyn har i mange år plejet og udviklet naturen i Sundbakkerne ved Faaborg. Naturen her er under stadig forandring og meget går heldigvis den rigtig vej. Men der er også en masse uønskede (invasive) arter, der byder sig til, og som vi til stadighed bekæmper. Bjørneklo, gyvel, japansk pileurt og skovsvin for at nævne nogle af de værste.  

Det havde regnet hele dagen, så deltager antallet var ret begrænset, trods det at det klarede op og blev en rigtig smuk aften. Men der blev gået til den i et par timer. Især skovsvinet fik hjælp til at ryde op efter sig selv. Godt med en Berlingo - her kan der være rigtig meget bag i, selv ødelagt affaldsstativer er der plads til.  Nogen har haft brug for brænde, og hvad er mere naturligt en skille et par affaldsstativer fra hinanden?

Også gyvel fik en ordenligt omgang. Der er rigtig meget gyvel i den gamle grusgrav midt i området. I første omgang har vi meget fokus på randområderne, så den ikke breder sig ud i bakkerne, uanset hvor smuk det kan synes , når den blomster. Får den først rigtig fat, er den næsten umulig at komme af med - hvilket både Svanning Bakker og Bjerge er alt for gode eksempler på.  Denne aften blev der ryddet gyvel på pladsen foran grusgraven, ved at de simpelthen blev gravet op.  Men har nogen lyst, så er der nok til adskillige arbejdsaftener.