Evighedstræer i Damsbo Skov.

Lørdag den 2. marts kl. 13 – 15.

I anledning af DN kampagne omkring Evighedstræer, havde DN Assens og DN Faaborg Midtfyn arrangeret en tur til Damsbo Skov . hvor der blev udpeget 4 evighedstræer. De to evighedstræer i Faaborg-Midtfyn kommune har nummer 10 og 11, mens de 2 i Assens Kommune har nr. 12 og 13.

Skovfoged Torben Morth bød velkommen til de ca. 50 fremmødte, forklarede ruten gennem skoven og bad om at fylde bilerne for bedre at kunne komme frem.

Første stop  blev Damsboegen, hvis alder ivrigt blev diskuteret. Den gamle skovfoged Hans Knudsen mener ca. 900 år, mens andre holder fast ved 425 år.

Træet  måler 6,50 m i omkreds, og seks voksne skulle der til for at nå rundt. Derefter blev der kørt videre til Adam og Eva, de to 350 år gamle ege. Der fortaltes at i 1400-tallet var præstedatteren fra Jordløse og grevesønnen fra Damsbo var blevet forelskede i hinanden. De mødtes ofte her, men da en sådan social ulighed ikke kunne tolereres, blev grevesønnen sendt på genopdragelsestur i udlandet. Men lidet hjalp det, og det endte med at de mødtes igen, og her fandt man ligene. Egetræerne kom således til at symbolisere, at først i døden fik de hinanden, da grenene på de nyplantede egetræer mødtes over skovvejen. Efter denne historie blev diplomerne overbragt skovejer Ingrid Jensen, digtet Træets Bøn læst op og udleveret til skovfogeden, hvorefter borgmester Hans Jørgensen gav sit bud på vigtigheden af at bevare træer og naturens mangfoldighed. Herefter talte teknik- og miljøformand Lars Kristian Pedersen fra Assens. Kortegen kørte videre gennem skoven. Torben Morthe  fortalte om bæredygtig skovcertificering (PEFC), ahornbeplantningen  og frøavlen, inden vi kom frem til den 200 år gamle bøg, der også var kåret til evighedstræ. Her blev der budt på mjød, juice og diverse brochurer, inden Birgit Bjerring  og Toni Reese Næsborg sluttede af.

En kold vind afsluttede en i øvrigt dejlig tur.

Læs meget mere om Danmarks Naturfredningsforenings kampagne for evighedstræer her