Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen, til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

Kontakt
Birgit Bjerrring på
Tlf. 32 15 11 45 Mobil: 61 99 11 46
E-mail: faaborg-midtfyn@dn.dk

 

Lokale sager gruppen

Her arbejder vi med lokale sager. 

Vi mødes en gang hver måned og gennemgår aktuelle sager. Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

Mød op til årets årsmøde og hør mere.

kontakt
Birgit Bjerrring på
Tlf. 32 15 11 45 Mobil: 61 99 11 46
E-mail: faaborg-midtfyn@dn.dk 

 

Naturpleje gruppen

Her mødes vi om sommeren og plejer udvalgte arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det kan være alt fra le-slåning til bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter. 

Kontakt Birgit Bjerring og hør mere.