Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår vi sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så man kommer til at kende sin kommune godt. 

 

Kendskab til lovgivningen kan man få ved at følge nogle af de mange kurser, som der udbydes gennem Naturens Universitet i foreningen, hvor man kan få viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv. 

Kontakt

Har du lyst til at vide mere om arbejdet med de kommunale sager, så kontakt
Birgit Bjerrring: 
tlf. 32 15 11 45 / Mobiltlf.: 61 99 11 46.