Den 12 august 2008 besøgte DN´s afdelingsbestyrelse området. Anita Svendsen fra Skov- og Naturstyrelsen, afd. Fyn, viste rundt og fortalte om mosen. Ligeledes fortalte hun om et stort igangsat EU-life projekt, der bl.a. betyder, at meget store dele af mosen ryddes for birk i efteråret 2008. Projektet medfører også at flere af grøfterne vil blive stoppet, således at vandstanden i mosen hæves.
Et spændende projekt der helt sikkert vil gavne mosen. Men rigtig spændende bliver det fremover at følge, hvorledes Faaborg Midtfyn Kommune, når EU-projektet ophører, vil fortage den efterfølgende pleje af området. DN følger spændt udviklingen.

Mosen, der er udpeget som habitatsområde, dækker et areal på 27,5 km.

Anita Svendsen deler ud af sin store viden om højmoser

Klokkelyng

Går man rundt i mosen, støder man overalt på spor fra fortiden. Her ses rester af gamle tørvegrave og dræningskanaler. Men også nutiden har sat sine fysiske spor. Diverse målestationer, der bl.a. måler nitrattilgangen til mosen, ses i området.

Tranebær

Men det er først og fremmest den særprægede flora (især efter fynske forhold), der tiltrækker sig opmærksomheden. Udover de nævnte soldug (liden og  rundbladet) og tranebær, findes 3 arter af lyng i området (klokkelyng, hedelyng og rosmarinlyng) og flere steder dominerer den ikke helt almindelige hvid næbfrø billedet.

Hvid næbfrø

Udover planter er mosen kendt for sit spændende insektliv, og her findes bl.a. flere sjældne sommerfuglearter.

Leif Sørensen, sept. 2008

Kilde: Natura 2000 basisanalyse. Habitatsområde H103 Storelung. Udgiver Fyns Amt