En dag i juli ringede min telefon, og en dame sagde: ”Goddag, jeg er så heldig at have et smukt, gammelt platantræ i min have. Jeg er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og har læst om Evighedstræer på hjemmesiden. Mon mit træ opfylder betingelserne for denne betegnelse?"

Jeg fulgte op på henvendelsen og cyklede glad af sted for at vurdere platantræet, som var imponerende stort, havde en vældig omfangsrig stamme, masser af krogede grene og var velbevaret trods sine ca. 160 år. Masser af godt brænde, hvis træet blev fældet!!!
Men fordi ejeren heldigvis tænkte i andet end brændværdi, ønskede hun at ophøje træet til Evighedstræ med dertil hørende emblem. Nu er emblem nr. 69 klar til at blive overdraget til platantræet på Vejlegaardsvej 44, Vejle, 5672 Broby i slutningen af oktober, når løvet et faldet og træets kontur fremstår allerklarest.

Et diplom tildeles ejeren Agnete Riishede, som af hensyn, omtanke og forståelse bidrager til at bevare gamle træer, der i lang tid fremover vil have stor betydning for den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier i Danmark. Platantræet er placeret i en privat have, så der er ikke offentlig adgang, men træet kan tydeligt ses fra vejen.

De hidtil eneste Evighedstræer i Faaborg-Midtfyn Kommune blev udnævnt i marts 2013 og er placeret i Damsbo Skovdistrikt.

Evighedstræ i Damsbo