Mosehornuglen fulgte med på DN-turen

Danmarks Naturfredning havde i samarbejde med lodsejer Jens Erik Aagaard inviteret til fugletur ved den genslyngede Odense Å den 18. april. 

Jens Erik Aagaard viser rundt

Der var et mylder af mennesker ved klubhuset i Nr. Broby, hvor 65 personer med kikkerter af diverse modeller mødte frem på en efter årstiden fin aften med klar himmel og solen i vest. Folk ønskede at se, hvordan fugle og natur har taget det nye landskab i brug, efter at Naturstyrelsen og gravemaskiner forlod området i 2008. 

Fuglene var de første, der indtog naturperlen ved Nr. Broby. Meget kan man sige om afvikling i landdistrikterne, men i dette tilfælde er der tale om en udvikling, som mange byboere må misunde folk, der er bosiddende nær det grønne åndehul.

Lodsejeren har øjne og ører åbne – der bliver iagttaget og noteret talrige fuglearter, som dels yngler,dels fouragerer på engarealerne, inden de trækker videre til Skandinavien.

Denne aften var en øjenåbner for mange – måske også skeptikere – at udyrket jord rummer et rigt potentiale for naturoplevelser, som kan ses uden antenne.

Pludselig svingede en mosehornugle forbi i luften – fuglen er forholdsvis sjælden i Danmark - kun få par yngler her grundet manglende føde i form af markmus. Opdyrkning og dræning ødelægger leveområderne. Måske ville mosehornuglen lige fortælle os, at den havde set os.

Måske var det et symbol: Gå hjem og tænk over, hvad vi gør ved naturen!

Hvis det fortsat skal blomstre og kvidre på engen i Nr. Broby, skal kvæget på græs for at pleje arealerne. Køb en ko eller en halv hos den lokale kogræsserforening.

Det giver double up af indsatsen.

Deltagerne vandre langs åen