Tur til den genslyngede del af Odense Å mellem Nr. Broby og Brobyværk, torsdag den 3. september kl. 19 - 21

Mødested: P-pladsen ved motorcrossbanen, Assensvej 3, 5672 Broby

Det er torsdag aften den 3. september 2009. En blæsende, kold aften, hvor lænestolen og den lune stue lokker. Alligevel har 57 personer begivet sig hjemmefra for at deltage i aftenturen ved den genslyngede Odense Å ved Nr. Broby.

Nu står de parate ved motorcrossbanens P-plads og venter på, at projektleder Vibeke Birkelund fra Skov- og Naturstyrelsen skyder turen i gang. Vibeke har fulgt projektet fra begyndelsen og indvier gerne tilhørerne i alle relevante facts om åprojektet.

Både lokale og udefra kommende deltagere følger interesseret med i fortællingen om åens hævede vandstand og slyng, der har mindsket udledningen af næringsstoffer til Odense Fjord. De uopdyrkede og fugtige enge medvirker til at iltsvind og fiskedød mindskes.

Det nyetablerede ”herregårdslandskab” – i stil med gamle Morten Korch film – er beliggende bag motorcrossbanen i Nr. Broby. Tilsyneladende et paradoks – men Ejnar Rasmussen, den stedlige lodsejer, yder naturen fuld opmærksomhed og åbner beredvilligt sit klubhus, da vi 1½ time senere søger i læ for blæsten for at indtage de medbragte forfriskninger.

 
Snakken går. Der er folk til stede, som husker dengang i 50´ene, da åen blev rettet ud og gravet dyb som en kanal for at afvande så store områder som muligt. Det kostede mange penge dengang – nu har det kostet 50 millioner at genslynge Odense Å! Tiderne skifter. Naturen har fået det tabte land tilbage.
 

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Vi glæder os til at følge forvandlingen i området.

Tak til Vibeke for kyndig orientering. Tak til Ejnar for gæstfriheden – og tak til alle deltagerne, der kom fra fjern og nær for at gå på aftentur ved Odense Å.
Birgit Bjerring, sept. 2009