Danmarks Naturfredningsforening, maj 2014
 

Forår for fulde gardiner!

Foråret er i år væltet frem, det hele derude er meget langt fremme og alt er nu grønt og dejligt. Vi har sågar allerede i april oplevet maj-agtig mildhed og frodighed og snart er for-sommeren over os. Også i DN regi er der fuld gang i aktiviteterne med bl.a. affaldsindsamling, høslet ved Svanninge Bakker og to ture i maj.

Redaktionen ønsker jer en rigtig god forsommer

 

Lokal affaldsindsamling

Hermed en stor tak til alle de dagplejere, børnehaver, skoler, institutioner, lokalråd og enkeltpersoner, der har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. 11 skoler og institutioner samlede affald i uge 17, og på 14 lokaliteter fordelt over det meste af Faaborg-Midtfyn kommune blev der samlet affald søndag den 27. april  

Det er imponerende, at så mange har taget initiativet til at holde de midtfynske stier og vejrabatter rene for alskens uønskede affald. På dn.dk/affaldsindsamling har 17 personer p.t. indberettet flg.: 1370 kg affald, 366 dåser med pant og 2266 dåser uden pant – og man kan stadig nå at indberette indtil den 9. maj! Mange pudsige ting er fundet undervejs bl. a. en kattebakke med grus, en rusten sav, elektronisk cigaretudstyr, brugte bleer, vodkaflasker og motordele.

TV 2 var på pletten, fulgte indsamlingen i Brobyværk og interviewede den lokale rollemodel i området Erland Christensen, som samler affald hele året rundt.

Der er lagt et stort stykke arbejde i koordineringen af affaldsindsamlingen overalt, og på skoler og institutioner har affaldssortering og genbrug været på dagsordenen, hvor de involverede har fået en god forståelse for natur og miljø. Måske har dagen desuden givet anledning til sjov, konkurrence og lidt sund forargelse over svineriet i naturen. Den 19. april 2015 holder DN for 10. gang affaldsindsindsamling, og vi håber, du / I til den tid har lyst til at gi´ naturen en hånd igen!

 

   

 

Strandkål

Går man tur langs kysterne i Det Sydfynske Øhav, vil man indimellem støde på Strandkål. En karakteristisk plante, med sin blå-duggede og meget kødfulde blade. Den er især tilknyttet de indre danske farvande, og meget karakteristiks for Det Sydfynske Øhav, hvor den gror mellem sten, gerne hvor der ligger eller har ligget tang. Herfra henter den sin næring på dette ellers meget nærigsfattige voksested.

Planten kan blive op til 60 cm høj, og blomstre normalt i juni og juli, med masser af hvide blomster. Senere sætter den kuglerunde store frø.

Som navnet antyder, hører den til kålfamilien og kan som resten af den familie spises. Blomsterne minder lidt om broccoli, men bedst er nu de første sprøde vårskud, der udover en frisk kålsmag, er et sand bombardement af vitaminer og mineraler. Prøv dem i en salat, eller kog dem til maden.

Omkring år 1900 hundrede solgtes den i delikatesse butikker i København og nu godt 100 år efter er den igen på mode med indførslen af det nye nordiske køkken – jo sandelig historien går i ring.

Men vær nænsom, pluk kun hvad du skal bruge og kun et par blade fra hver plante. Eller tag et par frø med hjem til køkkenhaven, og du har et herligt minde om turene på stranden ved Det Sydfynske Øhav. 

 

Sundbakkerne har 10 års jubilæum

Den 20. maj i år er det 10 år siden at Åge V. Jensens Fonde og Danmarks Naturfredningsforening i den hengangne Faaborg Kommune indviede Sundbakkerne og reddede måske et af Faaborgs mest benyttede rekreative områder fra at blive parcelhuskvarter.

Det går naturmæssigt rigtig godt med området, der jo på sigt skal udvikle sig til at være et smukt blomstrende overdrev. De første overdrevsarter er begyndt at indfinde sig og artsrigdommen på arealerne er steget markant. 

Omtrent samtidig, blot få år før, startede FNoK  - Faaborg Naturpleje- og Kogræsser Laug op, på kommunens areal ned mod Sundsøen. Også kogræsserlauget havde udgangspunkt i den gamle lokalkomite af DN i den gamle Faaborg Kommune.

Netop i år har FNoK og Åge V. Jensens Fonde lavet en af tale om at FNoK overtager en del af arealet til afgræsning, og derfor udvides besætningen i år fra 12 til 14 kreaturer. Den 3. maj blev der Således lukket 14 glade Angus kvæg ud på arealet, der nu hen over sommeren skal være med til at pleje arealet omkring Sundet og Sundbakkerne til glæde for de mange mennesker, der færdes i området og ikke mindst til glæde for naturen.

På grund af udvidelsen er der stadig få ledige andele, hvad der ikke har været i mange år. Skulle nogen være interesseret i velsmagende oksekød, så kan man se meget mere på www.fnok.info om, hvor man henvender sig, priser, vedtægter etc.

 

 

Fynske højdepunkter og storslåede udsigter

Tag med på tur til nogle af de fynske højdepunkter og nyd de flotte udsigter og få rørt benmusklerne!

Lørdag d. 10. maj inviterer DN på familietur til kendte og mindre kendte "Fynske Bjerge". Der køres i privatbiler ca. 40 km og i løbet af dagen vandres ialt ca. 8 km. Turleder er Ole Bloch-Petersen fra afdelingsbestyrelsen i DN Faaborg-Midtfyn.

Vi mødes ved P-plads ved Dronninge-udsigten, Trentevej, Stenlund, 1 km øst for Haastrup. Der arrangeres samkørsel og rutekort uddeles.

Medbring siddeunderlag, kikkert, camera, madkurv og varm drik. Påklædning efter vejret, men husk godt vandre-fodtøj. Vi skal bestige 6 - 7 højdepunkter med flot udsigt over det forårsgrønne Fyn:  1)  De Fynske Alper Trebjerg, 128 m, 1 km vandring.  2)  Jordløse Bakker Galgebakken, 98 m og Hjortebjerg, 107 m, 2 km vandring.  3)  Synebjerg ved  Lærkedal, 82 m, 3 km vandring.  4)  Frøbjerg Bavnehøj, 131 m,  1 km vandring.  5)  Brændholt Bjerg, 115 m,  500 m  vandring.  6)  Dyred Banke 123 m,  500 m vandring.

Tilmelding til Ole Bloch-Petersen, tlf.: 50468496, blochpeter@mail.dk">blochpeter@mail.dk senest d. 8. maj kl 18.00. 

Nr. Broby`s lyksaligheder!

Mandag den 26. maj kl. 19 mødes alle interesserede ved P-pladsen på Kirkestræde, bag Nr. Broby kirke. En gåtur langs den genslyngede å, hvor engfugle har indtaget de afgræssede enge og andefugle har taget ejerskab til vandløb og anlagte søer. En naturperle er opstået a la Lindbergs tid, og dette maleriske landskab har private lodsejere generøst givet offentligheden adgang til med en natursti, som vi følger, så langt tiden tillader det.

Græsset kan være højt – og jorden fugtig, så ud med stiletterne og ind med gummistøvler og kikkert!

Medbring også et siddeunderlag, da vi holder en stille stund undervejs og tager alle indtrykkene helt ind under huden – med mindre det regner!

Forventet afslutning kl. 21. Vi finder en ”kaffeplet”, hvis I medbringer kaffe eller andet drikbart.

Kontaktperson Birgit Bjerring. Mobil: 61991146

 

 

Vandets dag

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en FN-temadag, der finder sted hvert år d. 22. marts for at sætte fokus på drikkevandet. Den er blevet afholdt siden 1993. DN-Faaborg-Midtfyn havde et ønske om at samarbejde med et af kommunens mange vandværker om et åbent hus arrangement i dagens anledning. Tre vandværker blev forespurgt, men skuffende nok ønskede ingen at medvirke.

Forklaringerne lød bl. a. sådan: ”Ikke arbejdsmæssige ressourcer til et arrangement”, ”Åbent hus er  prøvet engang, ingen interesse”, ”Ønsker ikke at samarbejde med DN”, Ønsker gode relationer til de lodsejere, der lægger jord til boringerne”.

Hensigten var ellers positiv: At rette fokus på betydningen af rent drikkevand, som vi i Danmark kan tappe direkte fra hanen i modsætning til mange andre lande.

DN har udgivet en lille pjece: Sådan ligger landet – tal om grundvand og drikkevand 2013. Pjecen kan fås ved henvendelse til dn@dn.dk">dn@dn.dk, og den beskriver helt nøgternt og upolitisk de faktorer, der har betydning for grundvandet som en af Danmarks mest dyrebare ressourcer.

Èn af de mange interessante oplysninger lyder således: ”Det er forbudt at sprøjte, gøde og dyrke jorden inden for en radius på 25 meter fra drikkevandsboringer”. Rundt om en indvindingsboring kan der opstå en tragteffekt, så sprøjtegift eller gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, kan blive suget ned mod det grundvand, der pumpes op.

Kommunen skal varetage tilsynet indenfor de inderste 10 meter af beskyttelseszonen. NaturErhvervsstyrelsen skal føre tilsyn med de yderste 15 meter. Jordbrugeren kan trækkes i støtte, hvis reglerne er overtrådt. Vores umiddelbare indtryk er, at det desværre ikke er alle steder, at de 25 meter bliver friholdt for dyrkning.

Der findes i dag over 20 fungerende vandværker i FMK. En del boringer er lukket, og vandværker er sammenlagt på grund af forurening. Det rene grundvand kan altså blive en mangelvare, hvis vi ikke i tide tager vare på forureningsfarerne. Derfor en direkte appel til at se nærmere på beliggenheden af dit lokale vandværks boringer. Bliver beskyttelseszonen overholdt?