Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2012
     
   

Velkommen til det andet nyhedsbrev

Så sider du med vores andet nyhedsbrev. Det er vores intention løbende at fortælle lidt om, hvad vi går og arbejder med i lokalafdelingen, fortælle lidt om hvad der sker i Faaborg-Midtfyns natur, samt komme med forslag til ture etc. Vi modtager meget gerne bidrag fra dig som læser, ligsom forslag til forbedring modtages med glæde.

Næste store arrangement er årsmødet, hvor det desværre viser sig, at det er sværere og sværere at få nye folk til at gå i bestyrelsen, Og der er nok at tage fat på for naturens skyld!. Så skulle du have lyst til at give naturen en hjælpende hånd, så tøv ikke...

Du kan læse mere om årsmødet her under.

Fortsat godt efterår!

Redaktionen

 

     
   

Et stykke forelsket Danmark”

Afdelingsbestyrelsen holder årsmøde tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00.
Alle er velkomne på Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby.

Årsmødet indledes med et foredrag af museumsinspektør for Østfyns Museer Erland Porsmoseunder titlen: ”Et stykke Forelsket Danmark” 

Danmarks Naturfredningsforening havde sidste år 100 års jubilæum, og Erland Porsmose vil fortælle om kunst og naturfredning i 100 år. Blandt andet om hvordan kunstmaleren Johannes Larsen, i sit livslange arbejde for den danske natur, var tæt forbundet til Danmarks Naturfredningsforening og var en stor fortaler for fredninger.

En række kunstnere fik omkring 1911 en definerende rolle som dem, der udpegede egnede steder til bevaring. Det var blandt andet Fritz Syberg, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen og Johannes Larsen, som med deres forelskelse i naturen, deres æstetiske sans og deres store viden om natur og kultur fik denne rolle. Johannes Larsen var formand for lokalforeningen i Kerteminde i 30 år, stillede sine motiver til rådighed for nationale publikationer, blev udnævnt til æresmedlem af foreningen og blev også udnævnt til formand for foreningens fond, Naturfonden, kort før sin død. For Johannes Larsen betød naturfredningen, at den natur, der dannede grundlaget for hans kunst, kunne blive bevaret og fortsat være til inspiration.
Kom og hør hvordan kunst og kultur er gået hånd i hånd.

Efter foredraget holdes årsmødet ifølge vedtægterne, med valg til bestyrelsen og med beretning om årets gang og debat.

Vel mødt til alle. 

     
   

Svampelivet derude - netop nu

Efteråret er som bekendt højsæson for svampetuer, kurser og lign. og aldrig har interessen for at samle svampe været så stor, som den er nu. Tager man en tur i Svanninge Bjerge og Bakker en weekend her i sæson, så vrimler det med folk, der er ude for at samle svampe, mens det har knebet lidt mere med svampene i år.

2012 bliver ikke et år der går over i historien, som et af de bedste år, og det kan jo godt undre, da man skulle synes, at vi har fået regn nok. Det er i det hele taget noget af det, der kan sætte grå hår i hovedet på svampefolket, at  prøve forstå hvorfor, nogle svampe kommer som de gør. Tag Karl Johan (Spiselig Rørhat) som eksempel: I 2010 vælter de op af jorden i mængder, så vi næste ikke kunne spise os igennem dem. I 2011 så vi den stort set ikke på Sydfyn, trods det, at det på alle andre måder var et fremragende svampeår, hvor sjældenheder viste sig i en grad vi sjældent ser. Her i 2012 kommer den, men i begrænsede mængder, og er i øvrigt kommet ret sent i gang – i hvert fald en måned senere en normalt.  Jo naturen er fascinerende, og der er heldigvis meget, vi ikke forstår endnu.

Men tilbage til det aktuelle år, så har det været under middel på Fyn og Sjælland, mens jyderne er ganske godt tilfredse. Selv på Fyn har der været store lokale forskelle. Sydfyn går an, mens jeg har haft ture på bla. højfyn, hvor der stort set har været svampe-tomt. Og endelig så ser det ud til at meget er senere på den i år, end det plejer at være – så lige nu er det faktisk ikke så dårligt. Så grib kurven, det kan nås endnu, og flere af de gode spisesvampe venter stadig derude – sammen med en masse andre spændende svampe. Bl.a. er der lige blevet fundet ret mange af den spændende snyltende rørhat (se billedet), der som navnet antyder en rørhat, der snylter på en anden svamp – en bruskbold. 

     
   

DN arbejder med.....

Ødelæggelser af sten og jorddiger

Foreningen får af og til henvendelser fra borgere, der har observeret at sten- eller jorddiger bortgraves.

Sten- og jorddiger kan være gamle, nogle er fra tiden, hvor jorderne blev udskiftet, andre markerer grænser mellem sogne, og nogle digers alder fortaber sig endog meget langt tilbage i tiden. Digerne har stor kulturhistorisk betydning, og i kraft af at de har ligget i landskabet længe, er der ofte knyttet speciel flora og fauna til stederne. Selv hvor digerne har været udsat for kemisk skade fra driften af tilstødende marker, har digerne en betydning; nemlig som ledelinier og skjul i landsskaberne for smådyr og jagtbart vildt.

Diger er beskyttede, og der må ikke foretages ændringer eller skader på digerne. Det fremgår af museumslovens § 29.

Vi opfordrer til, at der værnes om sten- og jorddiger. Foreningen modtager fortsat gerne henvendelser fra borgere, der har set skader på diger, og vi videresender gerne oplysningerne til tilsynsmyndighederne.

     
   

Den naturlige kyst i stormvejr - under menneske- og klimaforandring

Under ovenstående overskrift blev der i anledningen af Geologiens dag afholdt en tur til Knold, hvor Jacob Quortrup havde sagt ja til at være den faglige leder.

En blå lysende klar septemberhimmel med drivende skyer og klart vand var, hvad der mødte os, da vi ankom til Knold. Der mødte 26 glade deltagere op til turen, og alle forventninger blev indfriet.

Jacob fortalte om de sidste istider og om, hvordan Knold er blevet dannet. Der blev talt om vandstandssænkninger og hævninger, om stenalderbopladser ude i vandet, klimaforandringer og iltsvind. Vi så både på sten på stranden, men fik også en rigtig god beskrivelse af de forskellige lag man kan se i skrænterne. Vi fandt skaller fra molboøsters, der er 120.000 år gamle. Vi fandt fossiler og ledeblokke, og Jacob var god for en forklaring til det hele.

En dejlig eftermiddag der efterlod én med røde kinder, godt humør og en smule mere viden.  

     
   

 Tre nye stier i kommunen

Siden vores sidste nyhedsbrev udkom, er der nu indviet ikke mindre en 3 nye spændende stier i vores område.

To nye stier er etableret i Nr. Broby/Kohavegyden og er koncentreret omkring vådområdet ved Odense Å. Her kan man opleve fugle i alle afskygninger og der er opsat et fugletårn på ruten.

Den tredje nye sti er Ringe/Korinth.Den gamle jernbanestrækning mellem Ringe og Korinth er her blevet til en ny spændende naturoplevelse og strækker sig over hele 16 km.

DN glæder sig over stierne og ønsker at der med tiden bliver endnu flere muligheder for at komme ud og nyde vores dejlige natur.

Vi vil samtidig gerne opfordre læser af dette nyhedbrev til at dele deres "skjulte" stier, gode tur med andre læsere - så tøv ikke med at skrive til os. 

     
   

Afbrænding af plastik
Vi har fået en henvendelse fra et medlem omkring afbrænding af plastik.

Medlemmet har flere gange i forsommeren oplevet, at der bliver afbrændt store mængder plastik direkte på markerne, og at dette ligger og ulmer i flere dage.

Landbruget bruger store mængder plastik i deres produktion. Det bliver bla. brugt til afdækning af jordbærmarker, kartoffel og halmballer.

Dette plastik skal indleveres til genbrug/deponering og må IKKE afbrændes på marken.

Vi anbefaler, at der i sådanne tilfælde indgives en anmeldelse til kommunen.