Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2015

 

 

Årsmøde med præsidenten på besøg

Nu hvor efteråret han lagt an til landing, kan vi glæde os over træernes smukke farver. Og måske kan du bruge en af de smukke dage til at tage ud i naturen og samle lidt ind til vinterens forråd. Få inspiration til turen i nyhedsbrevet, hvor du også kan læse om en ønsket flugtskydningsbane ved Korinth og om vores Facebook-side.  Inden længe holder vi vores årsmøde, hvor vi i år er heldige at få besøg af foreningens præsident Ella Maria Bisschoff-Larsen. Alle er som sædvanlig hjertelig velkomne.


 

Årsmøde i DN Faaborg-Midtfyn

 

Torsdag den 5. november kl. 19 kan man møde DN´s præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, i mødesalen på Ringe Bibliotek.

Ella Maria har stået i spidsen for Danmarks Naturfredningsforening siden 2006 og har kæmpet for naturens sag i endnu længere tid. Vi glæder os til at høre hendes holdning til:

  • regeringens varslede indgreb/angreb på natur-og miljøområdet

  • revisionen af planloven

  • forsøgsprojekter ved kysten

  • naturens og landbrugets divergerende interesser

  • naturbeskyttelsesloven i forhold til beskyttelse og benyttelse

  • og til de levende, fynske hegn, der lige nu nedbarberes til træflis.

Der bydes på forfriskning og kaffebord, inden mødet fortsætter med årsberetning, valg af bestyrelsesmedlemmer, spørgsmål og evt.

DN i Faaborg-Midtfyn glæder sig til en levende debat. Vi er ca. 1200 medlemmer af DN i kommunen. Vi håber, at I har lyst til at komme.

Vi er p.t. 9 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre er på valg. Der er minimum én plads ledig, så hvis nogen går med et ønske om at arbejde i naturens tjeneste i et år eller tre, så spring ud i det nu!

Læs på DN Faaborg-Midtfyns hjemmeside, hvem der er med i afdelingsbestyrelsen i 2014-15. Alle, der brænder for at bevare vores dyrebare natur til glæde for kommende generationer, er velkomne til at kontakte én af de nævnte for at høre om arbejdet i afdelingsbestyrelsen.
 


 

Tag kurven med på tur

Efteråret er høsttid, og netop nu bugner træer og buske af frugt og bær. Så det kan være en god ide at tage kurven under armen eller en pose i lommen, når du går en tur i skoven. Pludselig står du overfor buske fulde af brombær, hyben eller hyldebær, som er fantastiske til et glas hjemmelavet marmelade eller en varm hyldedrik.

I år er der særlig gode muligheder for at samle nødder. Det gode nøddeår skyldes den milde vinter, hvor frosten ikke ødelagde bestøvningen ved blomstringen, der finder sted allerede i februar/marts. De indsamlede nødder kan gemmes til jul, men de smager allerbedst som friske, saftige og sprøde nødder.

Du må samle frugt og bær i naturen til eget forbrug (hvad der kan være i en bærepose). På private arealer må du kun samle, hvad du kan nå fra vej eller sti. God fornøjelse med smagsoplevelser fra naturens spisekammer.


 

Anlæg af skydebane ved Korinth

Der er planer om at anlægge en flugtskydningsbane i Kræmmerhaven/Gærup skov ved Korinth. DN i Faaborg-Midtfyn har den 21. september 2015 indsendt en klage til Natur-og Miljøklagenævnet, idet vi håber at få omgjort en tilladelse fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har nemlig givet tilladelse til at ophæve fredsskovspligten for Kræmmerhaven /Gærup skov og dermed åbnet op for mulighed for, at der kan etableres en skydebane i skoven ved Korinth.

Brahetrolleborg Skov og Landbrug ønsker at etablere en flugtskydningsbane, der skal bruges kommercielt, og som skal være i brug så meget som muligt, det vil sige både dag, aften, hverdag og weekend.

DN mener, at tilladelsen skader skovens samfundsmæssige værdier, og at den kan skabe en yderst uheldig præcedens. En skydebane med det omfang bør placeres f. eks. i en nedlagt grusgrav og ikke i en skov.

Ved en prøveskydning den 30. september fik borgere i Korinth, politikere og andre interesserede mulighed for at høre støjniveauet i forskellige afstande fra afskydningsstedet. Det var en stille aften i byen, og skuddene hørtes ret så markant selv på lang afstand.

På Bjerregårdsvej rungede og ekkoede skuddene meget ubehageligt, nok på grund af det kuperede terræn med Kongenshøj 116 m i nærheden. Nedenstående sang er en joke, hvis flugtskydningsbanen etableres!

I skovens dybe, stille ro,
hvor sangerhære bo,
hvor sjælen lytted mangen gang
til fuglens glade sang,
der er idyllisk stille fred
i skovens ensomhed,
og hjertets længsler tie her,
hvor fred og hvile er.

Hør landsbyklokken lyder ned,
bebuder aftenfred,
småfuglen, før den går til blund,
end kvidrer lidt en stund.
I mosen kvækker højt en frø,
stærkt damper mark og sø,
nu klokken tier, - aftnens fred
sig stille sænker ned.  
 

Nytårsforsætter?

Hvis du går med en lille - eller stor - drøm om at involvere dig i Danmarks Naturfredningsforenings lokale arbejde, så er der rige muligheder for at udfolde sig. For eksempel gennem naturens universitet, praktiske hænder, oplevelser, erfaringsudveksling, kommunikation, deltagelse i diverse mødefora og stillingtagen til skiftende miljøpolitikker. Ja, det er bare et lille udpluk af mangfoldigheden i DN.


DN gør dig rigere på natur og miljø.