Danmarks Naturfredningsforening, september 2013

 

 

Så er det efterår

Efter en sommer vi sjældent vil glemme, sol, sol og atter sol - er det blevet efterår. Regnen er kommet tilbage til Danmark, til gavn for bl.a. svampene, så nu er det tid til at tage ud og opleve svampenes forunderlige verden. Men efteråret er også tid for årsmøderne i Danmarks Naturfredningsforening. I Faaborg-Midtfyn har vi i år, i anledning af kommunalvalget, valgt at holde årsmødet som en debataften, hvor vi har inviteret samtlige partier. Alt det og mere kan du læse mere om i dette nyhedsbrev. 

God fornøjelse med læsningen. Vi glæder os til at se dig/jer til årsmødet.

Redaktionen


 

Naturoplevelser i efteråret

Snyltende rørhat

Efter en usædvanlig tør sommer, der for svampefolket nærmest har været en katastrofe, har vi endelig fået noget regn, og der er kommet gang i svampene igen. Selvom det næppe bliver en sæson, vi husker for de mange spisesvampe, er der dog meget andet at gå på jagt efter end de spiselige svampe.

En af de mere mærkelig af slagsen er en snyltende rørhat, der snylter på noget så mærkeligt, som en anden svamp. Så hvis man gerne vil se denne specielle rørhat, skal man lede efter dens vært - altså den den snylter på - som er Almindelig bruskbold.

Almindelig bruskbold er ret almindelig, men det er langt fra altid man finder Snyltende rørhat, selvom der er mange bruskbolde. Ud fra bruskbolden gror der små fine brune rørhatte, med lyst gule rør. Og man er ikke i tvivl, når man finder den. Alene levevisen udelukker andre svampe.

Snyltende rørhat er ret sjælden, og der gik faktisk 15 års søgen før jeg selv så den. Til gengæld stod den der så i 100vis en efterårsdag sidste år i Snarup Mose. En stor dag for en svampenørd som mig. 

God jagt

Leif H. Sørensen

  


 

Årsmøde 2013

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19-22
Det Gamle Bibliotek i Grønnegade 44 i Faaborg

 

Det er med stor fornøjelse, at vi i år byder jer velkommen til DN´s natur-og miljøpolitiske årsmøde.

I et kommunalt valgår ønsker Danmarks Naturfredningsforening naturligvis at sætte fokus på natur og miljø. DN Faaborg-Midtfyn holdt et lignende valgmøde i 2009 og vil gerne gøre dette til en tradition.

I skrivende stund har vi kontakt til otte partier, der opstiller til kommunalvalget. På vores hjemmeside: dn.dk/faaborg-midtfyn vil du inden længe kunne finde navnene på de partikandidater, der deltager i valgmødet.

Panelet af politikere vil blive bedt om at tilkendegive deres natursyn og svare på DN´s oplæg. Men vi håber og tror, at I som deltagere, også har en masse på hjertet. Hvordan opleves naturen, der hvor du/I bor? Hvor er der plads til naturen i fremtiden? Er der noget, som du synes burde være anderledes?

Har du eller I spørgsmål til politikerne til denne aften, vil vi med glæde modtage disse på en mail til Birgit Bjerring på birgitbjerring@yahoo.dk">birgitbjerring@yahoo.dk eller ring evt. på tlf.: 32 15 11 45.

 

Efter debatten og en kaffepause fortsætter vi med årsberetning, valg af bestyrelsesmedlemmer m.m. Det er gratis at deltage i mødet, og alle er meget velkomne! For at være stemmeberettiget ved valget af bestyrelsesmedlemmer er medlemsskab af DN dog påkrævet.

 

Vi opfordrer deltagerne til at blive efter paneldebatten er slut for at overvære årsberetningen, hvor det ikke er politikerne, men DN´s afdelingsbestyrelse, der står til regnskab for årets gang!

Vi glæder os til mødet! 


 

To gange høslet

I august måned arrangerede DN Faaborg-Midtfyn to åbne naturplejedage: Søndag den 11. august, hvor vi holdt vores traditionsrige høslet ved Tarup-Davinde og igen ugen efter, med høslet på et helt nyt sted, nemlig rigkæret i Svanninge Bakker. På den måde kunne vi tilbyde en aktiv dag i naturen for både nye og garvede naturpleje-­entusiaster i begge ender af kommunen.

Vejrguderne var mildt stemt og sørgede for fint arbejdsvejr begge dage, arbejdslysten var stor, og der blev taget godt fat. Også frokost i det grønne blev begge steder indtaget med stor appetit. Især ved Tarup-Davinde, hvor lokalafdelingen bød på et ægte krebsegilde!

Ved Svanninge Bakker blev de sløve leblade "harret", og alle novicerne udi leslåningens kunst fik lidt starthjælp fra de mere erfarne le-svingere. Og så blev der slået og hvæsset, og slået og hvæsset igen og igen! Stribe, efter stribe af genstridigt, groft græs blev nedlagt, revet sammen og båret væk til grusvejen.

Også børnene, der deltog i arrangementet sammen med deres forældre, fik en herlig dag med fri leg ude i naturen og en hel del vand­pjaskeri i bækken.

Er du/I interesseret i at være aktive omkring naturplejearrangementer rundt om i kommunen, så giv os et praj, der er masser af opgaver og planer for nye arrangementer til gavn for naturen. Og vi kan altid bruge en ekstra hånd i vores lille naturpleje-gruppe.  

 


 

"En pige gik i enge - hun skulle skære strå... "

Ja, sådan lyder en gammel børnesang, og den blev helt aktuel, da manden med leen indtog Svanninge Bakker en søndag i kirketiden.

Faktisk var der adskillige mænd - og kvinder, som med godt håndelag og fulde af  energi nedlagde meter efter meter af rørsiv i rigkæret ved foden af de runde bakker mod sydøst. Med den rigtige påklædning kunne de med lethed ha' været statister ved de filmoptagelser, der i sommer fandt sted ved kulisserne af det lille husmandssted i skovkanten.

En klynge af landarbejdere - heldigvis uden en ridefoged med krabask - lagde kræfterne i og forvandlede i løbet af nogle timer et stykke tilgroet eng til en fremkommelig græsslette.

Biolog Anita Svendsen fra Naturstyrelsen havde udpeget området, som trængte til naturpleje. Køerne i bakkerne finder aldeles ikke rørsivene appetitlige med det til følge, at heller ingen sjældne blomster, insekter og bier kan trives i rigkæret. Og det er rigtig ærgerligt både for dem - og vi andre, der gerne vil se dem dér.

DN's Faaborg-Midtfyns-afdeling lokkede børnefamilier, naturvenner og en hel del flere til stedet - og så skete der noget:

En fyldt ladvogn og en kæmpe bunke grønne siv lå tilbage i vejkanten, da arrangementet var afsluttet. Ny vegetation kan få lys og luft! Rigkæret er åbnet for sultne køer.

For  for de deltagende "arbejdsheste" blev maverne mættet ved et stående taffel i den herligste sy'fynske natur.

Og børnene? Ja, de legede ved bækken og fik dejligt meget mudder imellem tæerne.

"Da kom en rytter ridende - åh, ja ridende
bød hende stille stå..."


 

Naturguide-kursus på Houens Odde Spejdercenter

Birgit, Maria og Ole fra DN´s afdelingsbestyrelse var på dupperne fra morgenstunden den andensidste lørdag i august. Med glad forventning kørte vi ind på de aldeles smukke, kuperede skovveje, hvor Kolding Fjord blinkede til os.

Årsunger er vi ikke længere, men sind og krop foryngedes markant, da vi indtog tipi-pladsen på den solbeskinnede bakke og mødtes med kursister  fra hele landet. Ja, fra den yngste – et spædbarn på 6 uger – til den ældste var der en verdenskrig til forskel.

Trods denne diversitet, var vi på bølgelængde i de næste 6 timer i bestræbelserne på prøve os selv af i guidens univers sammen med de inspirerende kursusledere Thomas Neumann og Majken Sundahl fra DN.

Temaet denne lørdag var de vildere ture. En naturvejleder fra Danmarks Jægerforbund var inviteret til at informere om jagt. DN og jægere er ikke altid den bedste cocktail, men i denne situation blev den vellykket. Kristian´s veloplagte fremgangsmåde vandt stor interesse, og da det kom til flåning, partering og tilberedning af de medbragte fasaner, var alle 28 deltagere i aktivitet. Alle sanser blev brugt: se, føle, lugte, høre og til sidst smage ”fasangryde”- ja, det blev oplevelsen, som fulgte med os hjem.

Foruden alle de andre ting som klatring, øksekast, bueskydning m.m. En yngre deltager – bidt af geocatching – åbnede vores øje for denne aktivitetsform i naturen.

DN afholder 4 naturguidekurser med forskelligt indhold for at stimulere DN-aktive.

Diplom udstedes, når en kursusdeltager har gennemført alle 4 kurser – og selv planlagt 4 ture.

Maria, Ole og Birgit er godt på vej – og vi lover jer ture i DN Faaborg-Midtfyn – på spejderære!

 


 

Nedlæggelse af kirkesti

En af Naturfredningsforeningens mærkesager er offentlighedens adgang til naturen og muligheden for at komme rundt derude. Det er derfor med beklagelse, at vi har erfaret at kirkestien mellem Sdr. Højrup og Årslev kirker pt. er lukket. Sagen er anmeldt til myndighederne og Kommunen og vejdirektoratet arbejder med sagen, som vi naturligvis følger.