Hvert efterår holdes årsmøde efter gældende vedtægter med formandsberetning og valg af medlemmer. Her er der lejlighed til at høre om, drøfte og påvirke lokalafdelingens dispositioner, foreslå arrangementer og pege på nye tiltag.

Der er tradition for at lade et naturrelateret foredrag indgå i aftenens program.

Det er lokalafdelingens ønske, at ”baglandet” vil deltage i årsmøderne og være med til at påvirke samfundsudviklingen til gavn for vores natur, miljø og friluftsliv.