Nyhed

Vores naturarv er på spil!

Debatindlæg sendt til Fynsk Stiftstidende fredag den 14. december.

Vores naturarv er på spil!

Kan man forestille sig et Fyn uden Svanninge Bakker? Uden den skønhed af fine kuperede bakker og slyngede romantiske småstier? Nej, vel.

Men det kan blive virkelighed for andre unikke naturområder i hele landet. For nu foreslår Dansk Folkeparti, at Danmarks Naturfredningsforening ikke længere selvstændigt skal kunne foreslå fredninger. Det skal stat og kommune derimod.

Det er dybt bekymrende, for man kan nok regne ud, at hvis en kommune vil udstykke til bebyggelse i et smukt naturområde, så vil denne kommune ikke selv foreslå området fredet. Og hvem skal så stå vagt om naturen, hvis ikke netop Danmarks Naturfredningsforening, der ikke er styret af, hverken politiske eller økonomiske interesser?

Foreningen taler naturens sag uegennyttigt og får fredningssager prøvet ved landets domstole. Det er disse domstole, der afgør, om foreningen har vurderet korrekt ved at foreslå en given fredning. Ni ud af ti fredningsforslag ender med at blive gennemført. Det skal ikke forveksles med, at vi foreslår for meget. Nej, det betyder reelt, at vi nøje og velovervejet vurderer hvert enkelt naturområde helt til bunds før vi løfter det til at foreslå en fredning. Dette har vi gjort i mere end 80 år med høj faglig ekspertise, og vi foreslår omkring fire fredninger om året.

Vi vil gerne opfordre alle til at besøge Svanninge Bakker her i julen og mærke, hvad dette storslåede naturområde gør ved en. Det er nemlig bjergtagende at stå i så stor en naturrigdom i et pragtfuldt landskab. Og nu er Svanninge Bakker endda udråbt til Naturkanon. Det er netop, hvad vi kan i Danmark. Bevare rig natur og åbne den for offentligheden. Det skal vi ikke sætte over styr her i 2018 eller 2019 på grund af kortsigtede politiske interesser for at tækkes vælgerne op til et Folketingsvalg.

Bestyrelsen i DN Faaborg-Midtfyn

Birgit Bjerring.